Reader Comments

oczyszczalnie ścieków

by 54 toma12s1 toma12s1 toma12s1 (2016-12-16)


[url=http://przydomoweoczyszczalniesciekowkleczew.pl/o-nas/]przydomowa oczyszczalnia ścieków[/url] Transport , a ponadto instalacja zbiorników z betonu na terenie Wieliczka.
Oferuje szamba betonowe o różnorakich kubaturach: 3 m3,4 kubiki, pięćm3, 6kubików, 7kubików, 8m3 ,9kubików, 10m3, 11kubików, 12kubików.
Nasze zasobniki mają już wykonane otwory na rury ściekowe - pierścień zalany w betonie na rurę fi 160mm. Nie należy już wzywać hydraulika, własną pracą można rurę podłączyć.
Więcej szczegółów na: Szamba betonowe lub telefon:
Na zbiornik i pokrywę dajemy pięć lat zapewnień na piśmie!
Wszystko realizujemy na klej wodo i mrozo odporny, nie na żadną piankę montażową! Zaufaj korporacji z ponad 15 letnim doświadczeniem wszystkich Moje przedsiębiorstwo EUROBET również wykonuje dokładnie takie same prace. Także mamy gotowy otwór na rurę ściekową, na klej wodo i mrozo odporny przyklejamy pokrywę. Pełna ofertaSCIENTIA International Identifiers: ISSN: 2282-2119 . DOI prefix: 10.12969 . EAN: 977-2282-211-00-9 . Handle (hdl) prefix: 11167

Scientia ISSN code - Fax: +039 050 7620351